Atık yağlar için mobil takip sistemi kullanılacak

Atık yağların etraf kirlenmesine sebep olmaması için yeni önlemler alınıyor. Buna nazaran atık yağlar Taşınabilir Takip Sistemi kullanılarak, atık taşıma lisansı bulunan araçlar ile taşınacak. Atık yağların, müsaade ve yetkisi olmayan üçüncü bireyler tarafından toplanması yasaklanacak. Belediyeler atık yağların biriktirilmesi için hanelere ekipman dağıtacak.

Türkiye gazetesinde yer alan habere nazaran,  bitkisel ve hayvansal atık yağların oluşumundan bertarafına kadar etraf ve insan sıhhatine ziyan vermeden idaresinin sağlanması için yeni kurallar getiriliyor. Etraf, Şehircilik ve İklim Bakanlığının hazırladığı taslak ile bitkisel ve hayvansal atık yağ üreticilerine yeni sorumluluklar yükleniyor, atık yağların etrafla ilgili kirlenmeye sebep olmaması için yeni önlemler alınıyor. Buna nazaran yağ üreticilerinin, atık yağları Taşınabilir Takip Sistemi (MoTAT) sistemi kullanılarak, atık taşıma lisansı bulunan araçlar ile taşıması mecburi olacak. Bu sistem ile her bir taşıma sürecine dair bilgiler kaynağında kayıt altına alınacak. Atık taşıma firma ve araçlar lisanslandırılacak.

Atık taşıyan araçlar seyir hâlindeyken izlenecek ve atık taşıma süreçleri faal bir halde denetlenecek. Bitkisel ve hayvansal atık yağların direkt yahut dolaylı olarak kanalizasyona, denizlere, göllere, akarsulara, yüzey sularına, yeraltı sularına, toprağa ve gibisi alıcı ortamlara verilmesi, akaryakıta karıştırılması, akaryakıt olarak kullanılması, kullandırılması, uygun olmayan metotlarla geri kazanılması, yakılması yahut bertaraf edilmesi yasak olacak.

Bitkisel ve hayvansal atık yağların oluşturduğu çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan ziyanlardan ötürü, yağ üreticileri, bitkisel ve hayvansal atık yağ üreticileri, toplayıcıları, taşıyıcıları, transfer noktaları, rafinasyon tesisleri müteselsilen sorumlu olacak. Yağ üreticileri, belediyeler ve rafinasyon tesislerinin hanelerden toplama yapılmasına yönelik atık yağ biriktirme ekipmanlarını temin etmek yükümlülüğü bulunacak.

Belediyeler, atık yağların kanalizasyona dökülmesini önleyecek önlemleri alacak, atık yağların kaynağında farklı biriktirilmesini sağlayacak. Hanelerden kaynaklanan bitkisel ve hayvansal atık yağların kaynağında farklı olarak biriktirilmesi ve toplanması gayesiyle rafinasyon tesisleriyle mukavele yaparak toplama sistemini, toplama noktalarını ve atık getirme merkezlerini oluşturmakla yükümlü kılınacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir