AYM’den 18 yıl sonra gelen ‘Pamukova’ kararı: Sorumlular cezalandırılmadı

Anayasa Mahkemesi, Pamukova’da meydana gelen 41 kişinin vefatına 80’den fazla kişinin yaralanmasına yol açan kazayla ilgili 18 yıl sonra verdiği kararla, uzman raporlarıyla sorumluların tespit edilmesine karşın hiçbir devlet görevlisinin ceza almamasını çarpıcı bir lisanla eleştirdi.

Yüksek Mahkeme kazada annelerini kaybeden Burcu ve Yücel Demirkaya’nın, “Tren kazasının meydana gelmesinde TCDD yetkililerinin kusurları bulunduğu sabit olduğu hâlde bu şahıslar hakkında hiçbir süreç yapılmamıştır” argümanıyla bir sefer daha yaptığı başvuruyu inceledikten sonra, bir defa daha ömür hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Aile üyelerinin her birine 90 bin TL tazminat ödenmesine hükmeden AYM karar metninde şu değerlendirmelere yer verdi:

“SON DERECE VAHİM”

*Somut müracaata mevzu tren kazası 38 kişinin öldüğü, 80’den fazla kişinin yaralandığı son derece vahim bir hadisedir.

*Adli süreçler sonucunda sorumlulukları tespit edilen şahısların cezasız bırakılmaması, hukukun üstünlüğüne olan inancın korunması ve hukuka alışılmamış hareketlere müsamaha gösterildiği yahut kayıtsız kalındığı görünümü verilmemesi açısından kritik bir değere sahiptir.”

“SORUMLULAR BELLİ”

*Başvuruya mevzu kazanın akabinde derhâl başlatılan soruşturmada kanıtların de hızla toplanarak olayın meydana geldiği kaidelerin ortaya çıkarıldığı ve sorumluların tespit edildiği görülmüştür.

*Buna karşılık demir yolunun inançlı bir formda işletilmesi için gerekli üstyapı, teknik donanımı sağlama ve kontrol hususlarında kusurları olduğu bedellendirilen kamu vazifelileri hakkında açılan bir ceza davası bulunmamaktadır.

*Kusur ve sorumlulukları yargı sürecine katılan tüm isimli üniteler tarafından kabul edilen makinistler hakkındaki ceza davası ise zamanaşımı nedeniyle düşmüştür.

*Neticede bu derece vahim sonuçları olan bir olayda kusurlu oldukları eksper raporlarıyla tespit edilmesine karşılık cezai sorumluluğuna yargı organlarınca kesin olarak karar verilen kimse bulunmamaktadır.

*Bu durumda somut olayda yargı sisteminin hayat hakkı ihlallerinin önlenmesindeki caydırıcı rolünü yerine getirdiği söylenemeyeceği üzere olayın ciddiyeti karşısında yetkili makamlar tarafından gösterilen reaksiyonun derecesinin de kâfi olmadığı değerlendirilmiştir.

Açıklanan münasebetlerle Anayasa’nın 17. hususunda teminat altına alınan hayat hakkının yordam boyutunun ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.

HÜKÜM: ÖMÜR HAKKI İHLAL EDİLDİ

Anayasa Mahkemesi şu kararı kurdu:

*Yaşam hakkının maddi boyutunun ihlal edildiğine ait argümanın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

*Yaşam hakkının yöntem boyutunun ihlal edildiğine ait tezin KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

*Anayasa’nın 17. unsurunda teminat altına alınan hayat hakkının maddi boyutunun İHLAL EDİLDİĞİNE,

*Anayasa’nın 17. hususunda teminat altına alınan ömür hakkının yol boyutunun İHLAL EDİLDİĞİNE,

*Başvuruculara net 90 bin TL manevi tazminatın BAŞKA FARKLI ÖDENMESİNE,

*Kararın bir örneğinin bilgi edinmesi için Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

*Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE 26/7/2022 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

TCDD İDARESİ 8’DE 4 SORUMLU

Anayasa Mahkemesi kararında, uzman raporlarına nazaran sorumlulukları bulunanlar açıkça bir sefer daha şöyle ortaya konuldu:

*Raydan çıkan trenin tarife kitapçığında (livre) olay yerinde yapılabilecek sürat 80 km/h olarak yazılıdır. Tren raydan çıktığında suratının 130 km/h olduğu tespit edilmiştir. Münasebetiyle sorumlu makinistler trenin suratını kitapçığa nazaran ayarlamamıştır.

*Trenin raydan çıktığı yer bir dönemeç (kurba) bölümüdür. Olay yerinde, rayların eski ve yıpranmış olduğu, traverslerin taşıma gücünün olması gerekenden az olduğunu gösteren deray izleri görülmüştür. Üstyapının sınır işletim-proje suratında yerine getirmesi gereken şartname şartlarına tam uyumlu olmadığı, münasebetiyle statik ve dinamik yüklere karşı tam güvenliği sağlamadığı gözlenmiştir. Raydan çıkmanın meydana gelmesinde dönemeç kesitine yüksek süratle girilmesinin yanı sıra bu bölüme ilişkin üstyapının (ray, travers, balast, küçük materyaller, balast altı katmanlar ve makaslar, kruazman vb. üzere üstyapı tesisleri) statik ve dinamik dayanımının yetersizliğinin, bir öbür deyişle fizikî ve muhtemelen geometrik bozukluğunun tesirinin olduğu kanaatine varılmıştır.

*Özellikle Arifiye-Eskişehir ortasında küçük dönemeç yarıçapları nedeniyle suratların sık aralıklarla değiştiği görülmüştür. Bu kadar değişik sürat uygulamaları seyir denetimini zorlaştırıcı tesir yaratarak seyir güvenliğini kıymetli ölçüde azaltır. Küçük yarıçaplı dönemeçler nedeniyle suratın sadece insan denetimine bırakılması risk yaratacağından makinistlere yardımcı olacak bilgisayar dayanaklı otomatik-yarı otomatik denetim sistemleri üzere önlemler alınmalıdır. Sistemin bu tipten denetim düzenekleri ile donatılmamış olmasının olayın meydana gelmesine tesiri bulunmaktadır.

*Bu tespitlere nazaran kazanın meydana gelmesinde 1. tren makinisti F.K., trenin suratını gerektiği üzere ayarlamayarak seyir denetimi için gerekli dikkat ve itinası göstermemesi nedeniyle 3/8 oranında kusurludur. 2. tren makinisti R.S. ise 1. makinisti sürat konusunda uyarmaması nedeniyle 1/8 oranında kusurludur. Tren şefi K.C.nin ilgili mevzuat uyarınca seyir denetimi ile ilgili vazifesi bulunmadığından kusuru olmadığı kanaatine varılmıştır.

*Olay yerindeki üstyapının kâfi bakım ve tamirinin yapılmamış olması ve değişik yarıçaplı dönemeçler nedeniyle ortaya çıkan sık aralıklı sürat değişimini inançlı bir seyir denetimi ile gerçekleyecek sistemlerin bulunmaması kazanın oluşumunda 4/8 oranında tesirlidir.

ÇORLU ADALET BEKLİYOR

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 7’si çocuk 25 kişinin ömrünü yitirdiği tren katliamına ait dün görülen dava, 11 Ocak 2023’e ertelendi. Davada, TCDD 1. Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Mümin Karasu hakkında “bilinçli taksitle birden fazla sebebiyet” cürmünden tutuklanmak üzere yakalama buyruğu çıkartılmasına karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir