Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan edebi akımlar ve şiir anlayışları

Türk şiiri çok farklı evreler geçirdi. Bir araya gelen şairlerin oluşturdukları belli başlı şiir akımları oldu. Aynı şiir anlayışını paylaşan şairlerin bir araya gelerek oluşturdukları edebi akımlar, döneminde çok tartışıldı. Biribirine tepki mahiyetinde ortaya çıkan şiir akımlarına göz atalım.. Beş Hececiler; Milli edebiyattan etkilendi. Başta aruz ölçüsü kullanmış olsalar da sonrasında tamamen hece ölçüsü kullandılar. Eserlerini yalın bir dille kaleme almış, söz sanatlarına minimum düzeyde yer verdiler. Vatan sevgisi, kahramanlık ve ülkenin güzellikleri gibi konular işlemişlerdir. Beş Hececiler topluluğu Faruk Nafiz Çamlıbel, Enis Behiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy, Yusuf Ziya Ortaç ve Orhan Seyfi Orhon’dan oluşur. Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan edebi akımlar ve şiir anlayışları #1 Yusuf Ziya Ortaç Batı edebiyatını takip etmek ve özgün şiir oluşturmak amacıyla bir araya gelen Sabri Esat Siyavuşgil, Vasfi Mahir Kocatürk, Yaşar Nabi Nayır, Cevdet Kudret, Kenan Hulusi, Muammer Lütfi ve Ziya Osman Saba’dan oluşur. Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan edebi akımlar ve şiir anlayışları #2 Ziya Osman Saba Eserlerini toplum için sanat, anlayışıyla kaleme almışlardır. Fütürizm akımından etkilenmişlerdir. Sanat kaygısı gütmemiş, ölçüsüz ve uyaksız yazdıkları şiirlerinde içeriğin önemli olduğunu savunmuşlardır. Nazım Hikmet, Rıfat Ilgaz, Aziz Nesin, Şevket Süreyya Aydemir, Ahmed Arif, Ceyhun Atuf Kansu ve Ercüment Behzat Lav en önemli temsilcilerindendir. Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan edebi akımlar ve şiir anlayışları #3 Nazım Hikmet Şiiri şiir olarak düşünmek gerektiğini savunmuşlardır. Soyut anlatımlara, imgelere ve çağrışım gücüne dayanarak şiirlerini kaleme almışlardır. İlhan Berk, Edip Cansever ve Ece Ayhan en önemli temsilcileridir. Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan edebi akımlar ve şiir anlayışları #4 Ece Ayhan İkinci Yenicilere tepki olarak doğmuştur. Ant dergisi etrafında bir araya gelen Ataol Behramoğlu, İsmet Özel, Süreyya Berfe ve Özkan Mert en önemli temsilcileridir. Marksist ideolojiyi benimsemişlerdir. Eserlerinde direnme, isyan, devrim, insan hakları, işçi sınıfının sorunları, düzen eleştirisi ve yaşama sevinci gibi konuları ele almışlardır. Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan edebi akımlar ve şiir anlayışları #5 Süreyya Berfe Garip akımına karşı ortaya çıkmış ve ilk şiirlerini Çınaraltı dergisinde yayımlamışlardır. Sonrasında eserlerini 1950-80 yılları arasında yayınlanan Hisar isimli dergide yazmaya devam etmişlerdir. Sanatçının bağımsız olması gerektiğini savunmuşlardır. Yenileşmek için geleneklerden uzaklaşmaya ve yabancı edebiyatı kopyalamaya karşı durmuşlardır. En önemli temsilcileri Mehmet Çınarlı, İlhan Geçer ve Mustafa Necati Karaer’dir. Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan edebi akımlar ve şiir anlayışları #6 Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet Anday’ın öncülüğünü yaptığı şiir hareketidir. Türk şiirinde o güne kadar yer etmiş kalıp ve anlayışlardan kurtulmak gerektiğini savunur ve biçimciliğe, duygusallığa karşı çıkıp söyleyiş güzelliğini esas alır. Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan edebi akımlar ve şiir anlayışları #7 1941’de Orhan Veli, M. Cevdet Anday ve Oktay Rıfat üçlüsü, şiirde var olan aşırı duygusallığa, şairaneliğe, basmakalıp söyleyişe başkaldıran şiirlerini Garip adıyla bir kitapta topladı. Ergül Tosun Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir