Haydar Baki Doğan: Alevi değerlerini sadaka karşılığı peşkeş çektirmeyeceğiz

Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Lideri Haydar Baki Doğan, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen Hacı Bektaş-ı Veli Anma Merasimleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’nde; “Seçimler yaklaşıyor ve Alevi oyları değere bindi. İktidar partisi cemevlerini dolaşıyor. Türkiye’de ve Avrupa’da Alevilerin tek temsilcisi olan Alevi kurumlarını muhatap kabul etmiyorlar. Sanki bu çatı kurumlarını devre dışı bırakıp, onlara bağlı şahıslar üzerinden sadaka dağıtarak Alevileri kazanabilir miyiz kaygısına mi düşmüşler? Buradan sesleniyoruz. Sadaka karşılığı satılık oyumuz yok, inancımız da yok” dedi.

CHP Genel Lideri Kemal Kılıçdaroğlu; 59. Ulusal, 33. Milletlerarası Hacı Bektaş Veli Anma Merasimleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’ne katıldı. Merasim ve etkinliklerde konuşan; Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Lideri Haydar Baki Doğan, 7 Alevi Bektaşi dernek ve vakfının yaptıkları kıymetlendirme toplantısının sonuç bildirgesini okudu. Doğan, şunları söyledi:

ARTIK KANMIYORUZ: “Hünkarımızın huzurundayız. Muharrem ayı içindeyiz. Cemevlerimiz taarruzlara maruz kaldı. Hayatın her alanında uygulanan ayrımcılık, inkardan kaynaklı mağduriyetimiz değişmedi. Taarruzlardan ötürü birkaç kişinin tutuklanmış olması, gerçek faillerin yakalandığı ve bizlerin korunduğu manasına gelmez. Uğradığımız her taarruzun akabinde göstermelik gönül almalar ve evvelce hazırlanmış mizansenlerle yapılan cemevi ziyaretlerine artık kanmıyoruz.

ALEVİLERE YÖNELİK AKIN, LİNÇ İKLİMİNİ ÜRETEN ŞAHSEN SİYASİ İKTİDARIN VE DEVLETİN KENDİSİDİR: Taarruzlar yeni bir durum değildir. Alevilere yönelik ataklar; asırlardır süregelen inkâr, ötekileştirme, dışlama, asimilasyon ve sürgün siyasetlerinin devamıdır. Bu ataklar birkaç meczup, kendini bilmez birkaç çocuk işi diye geçiştirilemez. Zira Alevilere yönelik atak, linç iklimini üreten şahsen siyasi iktidarın ve devletin kendisidir. Alevileri gaye alan hücumlara karşı tahlilin adresi birkaç piyon tutuklamak değil; sistematik ötekileştirmeye ve asimilasyona son vermekten, Alevi haklarını tanımaktan, Alevilerin eşit yurttaşlık talebini karşılamaktan geçer.

Biz Aleviler; toplumsal barışın ve ülkemizde olağanlaşmanın lakin eşit yurttaşlık haklarını teminat altına almaktan geçtiğine, antidemokratik ve anti laik iklim ve mezhepçi rejimin kurumsallaşmasına bir an evvel son verilmesi ile mümkün olduğuna inanıyoruz.

TÜRKİYE’NİN LAİK DEMOKRATİK BİR HUKUK DEVLETİ HALİNE GETİRİLMESİ ZORUNLUDUR: Biz Alevi kurumları olarak yalnızca kendimiz için değil eşit yurttaşlık haklarından yoksun edilmiş tüm mağdur kimliklerin eşit yurttaşlık hakkını anayasal seviyeye kavuşturulmasını talep ediyoruz. Bunu teminat altına almak için; Türkiye’nin laik demokratik bir hukuk devleti haline getirilmesi mecburidir. Ayrıyeten demokratikleşmenin ve toplumsal barışın yolu Aleviler başta olmak üzere Türkiye’nin tüm mağdurlarından alenen özür dilenmesinden geçer. Alevilere yönelik katliamlarla yüzleşilmelidir. Bunun birinci adımı olarak Madımak Oteli, Utanç Müzesi olmalıdır. Artık demokratikleşme ve toplumsal barış için değişimden kaçış yok. Bundan ısrarla kaçanlara Alevilerin sandıkta gereken dersi vereceğinden kimsenin kuşkusu olmasın.

SELÇUKLU VE OSMANLI DEVİRLERİ BİZİ KATLEDİP SÜREREK, TAM BİR VAHŞET DEVİRLERİYDİ: Kuşkusuz ki yaşamakta olduğumuz problemler bu 20 yıl içinde başlamış değil. Selçuklu ve Osmanlı devirleri bizi katledip sürerek, tam bir vahşet devirleriydi. Aleviler her daim toplumsal barışa hizmet etmek için; laiklik, demokrasi ve hukukun üniversal kıymetleri, prensipleri ve toplumsal devlete dayalı bir Cumhuriyet için uğraş etmiştir. Cumhuriyeti ileri taşımak, demokratikleştirmek ve tam manasıyla laikleştirmekten yana tavır almıştır.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ALEVİLERİ, SÜNNİLEŞTİRMEK MİSYONUNUN TÜM SÜRATİYLE SÜRDÜRMEKTE: Tarihte Alevilerden kaynaklanan hiçbir sorun yaşanmamış; Aleviler kimliklerinden, inançlarından, kültürlerinden ötürü katliamlara maruz kalmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı Alevileri, Sünnileştirmek misyonunu tüm süratiyle sürdürmekte. Cemevlerimiz, ibadet konutu olarak tanımlanmak yerine cümbüş meskeni denilerek aşağılanıyor ve Alevilere cami dayatılıyor. Devlet; Alevilere bir inanç ve kimlik olarak değil, güvenlik sorunu olarak bakıyor. Hiçbir devirde bu ülkenin asil yurttaşı kabul edilmedik. Asimilasyondan, nefret telaffuzundan ve ayrımcılıktan kurtulamadık. Aleviler bu ülkede her gece huzursuz yatıyor. Kendi ülkemizde hayat hakkımızdan mahrum bırakıldık. Her katliam devletin kontrolünde ve gözü önünde yaşandı. Her katliamda gerçek hatalılar açığa çıkarılmadı. İnsanlığa yönelik hatalar, Sivas Katliamı’nda olduğu üzere vakit aşımına uğratılıp, ‘Hayırlı olsun’ denildi. Alevilik asırlardır, yasaklı bir inanç ve kimlik haline getirildi. Bilhassa belirtmek isteriz ki kindarlar, Alevilerin haklarına ve taleplerine kulak tıkıyor.

EĞİTİM SİSTEMİ; MEZHEPÇİLİK EKSENİNDE KURUMSALLAŞTI: Alevileri asimile etmeyi hedefleyen devletin tavrı hiçbir devirde bu devirde olduğu kadar gözü kara ve ideolojik bir hal almadı. Son 20 yılda Diyanet İşleri Başkanlığı her alana müdahale eden dinci, mezhepçi ve siyasi bir kurum üzere çalıştı. Eğitim sistemi; mezhepçilik ekseninde kurumsallaştı. Okullar adeta mescit, öğretmenler imam, öğrenciler kul haline getirildi. Zira eğitim tümüyle laiklik, bilimsellik ve demokratik özelliklerinden arındırıldı. Eğitim sistemi tümüyle dinselleştirildi.

SADAKA KARŞILIĞI SATILIK OYUMUZ YOK, İNANCIMIZ DA YOK: Seçimler yaklaşıyor ve Alevi oyları değere bindi. İktidar partisi cemevlerini dolaşıyor. Türkiye’de ve Avrupa’da Alevilerin tek temsilcisi olan Alevi kurumlarını muhatap kabul etmiyorlar. Sanki bu çatı kurumlarını devre dışı bırakıp, onlara bağlı bireyler üzerinden sadaka dağıtarak Alevileri kazanabilir miyiz sıkıntısına mi düşmüşler? Buradan sesleniyoruz. Sadaka karşılığı satılık oyumuz yok, inancımız da yok.

ALEVİ İNANCINI VE KIYMETLERİNİ SADAKALARA PEŞKEŞ ÇEKTİRMEYECEĞİZ: Cumhurbaşkanımızın, cumartesi günü Hacıbektaş’ta yaptığı konuşma, ne yazık ki Alevi toplumunu kendi içinde bölüp çatıştırmayı hedefledi. Bu yaklaşım Alevi çalıştaylarında da kullanılmış lakin kabul görmemişti. Alevileri birbirine düşüremeyecekler. Biz Alevi kurumları, binlerce cemevi dedesi üzere hak aşığı, aydını, akademisyeni ile milyonlarca Alevi; eskisinden daha fazla iri, canlı ve biriz. Size Alevileri böldürmeyeceğiz. ‘El ele, el Hakk’a’ düsturumuzla haklarımız için farklılıklarımızla bir ortada yürüyeceğiz. Alevileri tek tipleştirmeyeceğiz. Tüm kurumlarımızla; Alevilerin hak ve talepleri için el ele, omuz omuza yürümeye ikrarlıyız. O nedenle Alevileri içten bölmeye çalışanlara, buna içeriden yer sağlayanlara fırsat vermeyeceğiz. Alevi inancını ve kıymetlerini sadakalara peşkeş çektirmeyeceğiz.

ALEVİLERİ SİYASAL İSLAMCI SİYASETLERE YAKINLAŞTIRMAYA ÇALIŞANLARA MÜSAADE VERMEYECEĞİZ: Alevi sorunu, bir maddi yardım sorunu değildir. Maddi taleplerle Alevileri ve cemevlerini siyasal İslamcı siyasetlere yakınlaştırmaya çalışanlara müsaade vermeyeceğiz. Alevi toplumunun ulaştığı örgütlenme ve şuur seviyesine, milyonları kucaklayan çatı kurumlarına karşın Alevi kurumlarının taleplerinin üzerini sadakalarla örtmek için beyhude bir gayrete gerek yok.

ALEVİ TOPLUMUNUN HÜKÜMETTEN VE CUMHURBAŞKANI’NDAN BEKLENTİSİ NETTİR: Alevi toplumunun hükümetten ve Cumhurbaşkanı’ndan beklentisi nettir. İçimize oynamak değil, farklı kanatlarımızın ortak mutabakatları ile oluşturulmuş, ortak taleplerimizin karşılanması, anayasal eşitliğimizin sağlanmasıdır. Buradan bir defa daha ilan ediyoruz ki, betonla çimentoyla içimizden ayartılacak olanlara sağlanan dünyalıklar uğruna inancımızla oynanmasına, taleplerimizin saptırılıp geçiştirilmesine müsaade vermeyeceğiz.

DEVLETE DÜŞEN MİSYON, YURTTAŞLARINA KİMLİK DAYATMA DEĞİLDİR: Bilinmeli güdülen bu yol, yol değildir. Ayrıyeten iktidar ve devlet kurumlarını Aleviliği tanımlama sevdasından vazgeçmelidir. Devlete düşen vazife, yurttaşlarına kimlik dayatma değil; onların kendilerini tanımlama hakkına saygılı olmasıdır.

Alevilerin problemlerinin tahlilinin olmazsa olmaz adımı, hak ve taleplerimizin karşılanmasından geçiyor. Alevilerin vergisi ile 100 bin mescide, 140 bin imama, 5 bin imam hatip okuluna, 115 ilahiyat fakültesine milyarca dolar akıtan devlet; 1585 cemevini ziyaret edip toplam 8740 talep belirlediğini, 500-600’ünün karşılandığını anlatması komik bir durumdur.

8740 TALEBİMİZİ YOK: Alevilerin AKP hükümetinden 8740 talebi yok. Cemevi temeli atın talebi de yok. Aleviler sadaka istemiyorlar, hak istiyorlar. Kabul görmek istiyorlar; çimento, tuğla, demir dilenmiyorlar. Tek bir ana talebimiz vardır. Eşit yurttaşlık ve eşit haklar… Bu taleplerimizin tüm siyasi partilerin programlarında yer alması beklentimizi de yüksek sesle dillendirmek istiyoruz. Bu taleplerimizin kabul edilmesi; ikinci yüzyılına girecek olan laik ve demokratik Cumhuriyete olan umutlarımızı arttıracaktır.” (HABER MERKEZİ)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir